ประจวบคีรีขันธ์-ภาคประชาชน เดินหน้าทำแผนดันโรงสีข้าวพระราชทานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

     วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ได้มีการประชุมวาระพิเศษ “ การจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ฯ ภาคประชาชน ” มีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาญณรงค์ สายสกล รักษาการประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ นางสาวจันทิมา ทับทอง ผู้จัดการสหกรณ์ นายรวบ เปรมประสิทธิ์ นายประสาน งามฤทธิ์ นายดิเรก จอมทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ ทั้งนี้ได้เชิญนายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายสุวัฒน์ สมะตะ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสมบูรณ์ จันทรมณีวงศ์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วย

การประชุมวาระพิเศษในครั้งนี้ เป็นแผนการดำเนินงานสืบเนื่องนับตั้งแต่คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เดินทางเข้าพบนายธรรมนูญ ตัณฑ์บุญมี เลขานุการ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสำนักงานผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อรายงานข้อมูลและขอคำปรึกษาแผนการพัฒนาฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ฯ กับทางคุณดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ล่าสุดได้มีหนังสือจากทำเนียบองคมนตรี ลงวันที่ 4 มกราคม 2563  ลงนามโดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอแนวทางในการบำรุงรักษาต้นมะม่วงฯ ทรงปลูก และการพัฒนาโรงสีข้าวพระราชทานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง หยิบยกปัญหาในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องและร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งทรงคุณค่าที่พระองค์ท่าน ได้พระราชทานไว้สืบไป

“ นับว่าเป็นข่าวดีและถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ที่ท่านองคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก ได้เสนอแนวทางดังกล่าวให้พวกเราได้ยึดถือปฏิบัติ ข้อสรุปเบื้องต้นทั้งหมดในวันนี้ ถือเป็นมติของที่ประชุมในการกำหนดกรอบการพัฒนาโรงสีข้าวพระราชทาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตนทราบมาว่าในวันที่ 14 มกราคมนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัด จะเดินทางมาประชุมที่โรงสีข้าวเช่นกัน คงต้องรอดูแผนการพัฒนาของส่วนราชการก่อน ทั้งนี้ตนเสนอให้นำแผนการพัฒนาในส่วนของภาคประชาชนเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบต่อไป ”  นายวิชิต กล่าวในตอนท้าย

////////////////////////////////////