นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็นตรวจ“ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน”มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ปี 2563

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ข่าว ตรวจ“ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน”มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ปี 2563
วันนี้ 14 มค 63 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมออกตรวจติดตามและประเมินตลาดเทศบาล ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน” การออกติดตาม ครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าขาย งดการใช้ภาชนะด้วยโฟม ลดใช้ถุงพลาสติกให้ใช้กระดาษแทน และเรื่องการดูแลสินค้าทั้งพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา สด สะอาด ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยให้ผู้บริโภค และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ปี 2563 นี้
*****นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มีความประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำเพื่อมอบให้ ภายใต้แนวคิด ส่งความห่วงใย ส่งความสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว
*****ด้านนางจารุวรรณ จันแปลน เภสัชกรชำนาญงาน ประจำโรงพยาบาลวังน้ำเย็นและ อ.ส.ม.วังน้ำเย็นได้ทำการตรวจตัวอย่างน้ำเพื่อหาสารฟอร์มาลีน จากสถานที่จำหน่ายอาหารทะเล ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา ซึ่งยังไม่พบผู้กระทำผิด ทั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและผู้บริโภคมีความปลอดภัย ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดให้แก่ประชาชนในการชื้อสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง