วราวุธ ร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ และในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ** บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2563 ที่บ้านปากทะเลหมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้จัดให้มีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563   และสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยทำการปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม  10 ไร่ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้กลับมา อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน 

จากนั้นเวลา 18.00 น.ของวันเดี่ยวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมมอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่าย ซื้อของ ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ณ ตลาดนัดวัดพระนอน และตลาดเพชรไพบูลย์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือกันลดขยะ ลดการใช้พลาสติก งดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจของชาวบ้านที่พบเห็น

/////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน