สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกัณฑ์ คชาชื่น นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดดอนยาง นักกีฬาเยาวชนประเภทเรือใบ **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 นำเด็กนักเรียนในสังกัดซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ศธ. นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยแบ่งเป็น

– เด็กและเยาวชนดีเด่น 545 คน

– เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 227 คน

– เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ(ประเภททีม) 174 คน

รวมเด็กและเยาวชนที่เข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 946 คน

///////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน