ลพบุรี แล้งจัดขอน้ำช่วยด่วน สองจังหวัดกดดันชลประทานที่ 10 (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 3 ม.ค. 63 นายไพบูลย์ กลิ่นต่าย กำนัน ต.โก่งธนู อ.เมือง ลพบุรี และนาย บุญสม อาบวารี สจ. อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่ลพบุรี และสระบุรีกว่า 50 คนได้พากันเดินทางมายังประตูระบายน้ำปากคลอง 21 ประตูน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และได้ช่วยกันเปิดประตูระบายน้ำให้ไหลผ่านไปตามคลองส่งน้ำเส้นทางระหว่าง จังหวัดลพบุรี และสระบุรี เพื่อขอใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ ต.โก่งธนู อ.เมือง ลพบุรี และ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ประชาชนเดือดร้อนขาดน้ำในการอุปโภค –บริโภค รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

โดยมีนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเปิดทางน้ำ พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ ณ.ปัจจุบัน กับเกษตร อำเภอเมือง ลพบุรี และ เกษตรอำเภอ ดอนพุด จ.สระบุรี เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นจะเปิดประตูระบายน้ำไหลผ่านเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยได้ร่วมพูดคุยเจรจากับ กำนัน ต.โก่งธนู อ.เมือง ลพบุรี สจ.พื้นที่ ต.ดอนพุด จ.สระบุรี และเกษตรกรที่ต้องการน้ำ ที่ต้องการให้เปิดน้ำผ่านประตูระบายน้ำปากคลอง 21 ตลอดระยะเวลา 10 วัน จนกว่าจะเพียงพอ

ซึ่งทาง ผอ.ส่วนการบริหารจัดการน้ำ ต.โคกกระเทียม ได้พูดคุยกับเกษตรกรถึงแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ ที่มีการจัดสรรน้ำที่มีขีดจำกัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกหลายพื้นที่ ที่ใช้น้ำร่วมกันในคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก แห่งนี้ จนชาวบ้านเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และพอใจกับแนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น

/////////////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน