ลพบุรี-ภัยแล้งส่อรุนแรงประปาเร่งแก้ปัญหาน้ำไม่พอจ่ายให้ประชาชน (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

สถานการณ์ภัยแล้งยังคงทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาส่งให้ประชาชนกว่า 4 หมื่นครัวเรือนของลพบุรีได้ใช้เนื่องจากน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปามีปริมาณจำกัด

นายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่า ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรีได้มีการเตรียมการวางแผนในการรับมือภัยแล้งไว้ล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากได้รับการประสานจากทางชลประทานว่าในปีนี้ฤดูแล้งจะมาเร็วกว่าปกติ รวมทั้งได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้น้ำให้มีการวางแผนแก้ปัญหากรณีที่น้ำจะหยุดไหลหรือไหลเป็นเวลา เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปา และนำสะอาดมีปริมาณจำกัด

นอกจากนี้ระดับน้ำดิบที่ทางการประปารับน้ำมาจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ปาสักมีระดับต่ำกว่าท่อที่สูบน้ำมาผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จึงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี รับผิดชอบจำนวน 45,984 ครัวเรือน ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ได้แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดต่าง ๆ แล้วต่อท่อลงไปกลางคลองดังกล่าว เพื่อสูบน้ำที่มีอยู่มาผลิตเป็นน้ำประปาบริการให้กับผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้ แต่ถ้าน้ำดิบที่ส่งมาตามคลองดังกล่าวขาดก็ต้องหาแหล่งน้ำที่อื่นมาผลิตให้กับประชาชน

ขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองลพบุรีก็ได้จัดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองดังกล่าวมาช่วยประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่รับผลิตขอบของการประปาเทศบาลเมืองลพบุรี รวมทั้งจัดเตรียมถังบรรจุน้ำไปตั้งตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ แล้วจัดรถบรรทุกน้ำไปใส่ในถัง โดยให้มีการจัดการใช้น้ำของชุมชนต่าง ๆ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและให้คุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานชลประทานที่ 10 ทราบว่ามีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาตามคลองดังกล่าว ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ 

///////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน