ลพบุรี-ภัยแล้งวิกฤตน้ำดิบมีน้อยผลิตประปาไม่พอประชาชนเดือดร้อน (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ประชาชนเขตอำเภอเมืองลพบุรีนับหมื่นครัวเรือนในเขตบริการประปาภูมิภาค สาขาลพบุรี เดือดร้อนกันทั่วหน้า เนื่องจากแหล่งน้ำดิบน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักแห้ง ปริมาณน้ำไม่พอผลิตต้องหยุดจ่ายขอใช้ประหยัด

จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพบว่าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ไม่สามารถส่งน้ำให้กับประชาชนในเขตให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี เนื่องจากพบว่าระดับน้ำในแหล่งน้ำดิบคือน้ำที่ไหลมาตามคลองชลประทานสาย ชัยนาท – ป่าสัก มีระดับต่ำไม่สามารถสูบเข้ามาเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้ จึงส่งผลให้ประชาชนนับหมื่นครัวเรือนได้รับผลกระทบขาดน้ำประปา โดยสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ในระดับต่ำไปก่อน

ทั้งนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี ได้ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่ 10 เพื่อประสานต่อไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอให้ส่งน้ำมาตามคลองดังกล่าวเพราะเป็นแหล่งน้ำไม่ใช่เพียงลพบุรีเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งน้ำให้ประชาชนได้ต่อเมื่อมีน้ำดิบ แต่ขอให้ประชาชนนำภาชนะมารับน้ำประปาได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี พร้อมกันนี้ได้มีการประกาศเตือนแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ซึ่งในวันนี้หากมีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้ ก็จะส่งน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติแต่อาจจะส่งได้ในพื้นที่ราบต่ำ ในพื้นที่สูงเช่น ต.ท่าศาลา ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.กกโก น้ำอาจจะไหลน้อยหรือไม่ไหลเลย

ในส่วนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายประชาชน พร้อมกับจัดเตรียมถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ใส่น้ำสะอาดตั้งตามชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และหาภาชนะมาเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ ซึ่งขณะนี้ปริมาณจ้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก อยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในขณะเดียวกันได้มีประชาชนลงไปหาปลาในคลองชัยนาท-ป่าสัก นำมาวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก โดยพบว่ามีปลาในคลองตัวขนาดใหญ่หลากหลายชนิด ที่ถือว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สู่ครัวเรือน

//////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน