ผู้ว่าสระแก้ว เปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว ประจำปี 2562

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ผู้ว่าสระแก้ว เปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว ประจำปี 2562
*****วันนี้ (4 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำชุมชน นำไปสู่การลดความขัดแย้งในชุมชนของตนเอง โดยการแข่งขันกีฬาในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งกินวิบาก ชักกะเย่อ ตีกอล์ฟมะเขือยาว การวิ่งกระสอบ ส่วนกีฬาสากล จัดให้มีการแข่งขัน เปตอง ฟุตบอล และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรด้วย
*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในฐานะจังหวัดจังหวัดสระแก้ว เป็นฝ่ายปกครองมีทั้ง 9 อำเภอ ได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด เปิดการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว เพื่อสร้างสุขภาพเป็นสร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคี เพื่อร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสามัคคีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ละอำเภอในพื้นที่ ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างสุขภาพร่างกาย เพื่อความสามัคคีของผู้นำชุมชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพเสริมความรู้หลักการอยู่ร่วมกัน เคารพสิทธิผู้อื่นให้อภัยซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมการแข่งขันกีฬาราชสีห์สัมพันธ์สระแก้ว ประจำปี 2562ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งกินวิบาก ชักกะเย่อ ตีกอล์ฟมะเขือยาว การวิ่งกระสอบ ส่วนกีฬาสากล จัดให้มีการแข่งขัน เปตอง ฟุตบอล และแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรคู่เปิดสนาม ระหว่างทีม VIP สระแก้วพบกับทีมดาราช่อง 7 สี สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีไปถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว