ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงาน องค์กร สนับสนุนของที่ระลึกการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์รถวีลแชร์ให้กับคนพิการจังหวัดสระแก้ว

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาหรือหน่วยงาน องค์กร สนับสนุนของที่ระลึกการกุศล เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์รถวีลแชร์ให้กับคนพิการจังหวัดสระแก้ว
วันนี้ 3 ธค 62 # นายเหมือนมิ่ง ประธานชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายของที่ระลึกการกุสล เพื่อหารายได้จัดซื้อ อุปกรณ์รถวีลแชร์ และการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ต่าง ๆของคนพิการจังหวัดสระแก้ว จัดซื้อแพมเพิร์สและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงเวลาออกเยี่ยมคนพิการ และส่งเสริมอาชีพสมาชิกคนพิการ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ได้สนับสนุนของที่ระลึกการกุศล เป็นชุดเหรียญมงคล หรือจะบริจาคอุปกรณ์รถวีลแชร์เก่า ๆ ให้กับชมรมฯได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-247-6572 หรือ 099-231-7377 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป “ธารน้ำใจของพวกท่าน ช่วยสานฝันให้เราคนพิการ”
*****นางสาวศุภสกษณ์ พฤษชาติ ศูนย์ปะสานงานสานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสระแก้ว แถลงข่าวเรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศล เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศล เนื่องด้วยชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมพิเศษการกุศลเพื่อจัดหารายได้โดยจัดจำหน่ายของที่ระลึกการกุศลเพื่อเผยแพร่แก่ผู้มีจิตศรัทธามีไว้เป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคลจึงขอความอนุเคราะห์มายังหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้อำนวยการ,เจ้าของกิจการ,บริษัท,ห้างร้าน,พ่อค้า,ประชาชน,ผู้มีจิตศรัทธา วัตถุประสงค์ ๑. เป็นทุนการดำเนินงาน ของชมรมคนพิการฯเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกยากไร้ในจังหวัด ๓.เป็นทุนซื้ออะไหล่ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับสมาชิก จึงเรียนมายังผู้มีจิตศรัทธาได้ให้การสนับสนุนที่จะช่วยเหลือผู้พิการตามที่ท่านเห็นสมควรโดยขอให้เกิดจากจิตศรัทธาในความสมัครใจกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ,รับเงินเรี่ยไรและบริจาคอื่นใด ส่วนการจำหน่ายของที่ระลึกมีตั้งแต่ราคาชุดละ 4,๐๐๐ บาท ชุดละ ๒,๐๐๐ บาทและชุดละ ๑,๐๐๐ บาท แต่จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างฯดังกล่าว