กองบิน 5 ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน พร้อมปฏิญาณตนวินัยทหาร 9 ข้อ **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 3 ธ.ค.62 นาวาอากาศตรีปัญญา โภควณิช หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนทหารอากาศกองบิน 5 เปิดเผยว่า นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรร ผู้บังคับการกองบิน 5 ได้มอบหมายให้นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพชร รองผู้บังคับการกองบิน 5 นำข้าราชการทหารอากาศกองบิน 5 เข้าร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะเคร่งครัดปฏิบัติตามวินัยทหาร 9 ข้อ ไม่กระทำผิดวินัยทหาร

ซึ่งการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร ทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าท่านผู้นั้นกระทำผิด 1.ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน 2.ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่-ผู้น้อย 3.ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 4.ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร 5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 6.กล่าวคำเท็จ 7.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 8.ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ และ 9.เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ได้ทำการฝึก ณ บริเวณสนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้ฝึก พร้อมกันกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ

//////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน