อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

-อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
เวลา 16.00 น. ณ วัดคำสำราญ บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโกศลสารคุณ (พิม ติสาโร)อายุ92ปีพรรษา63อดีตเจ้าอาวาสวัดคำสำราญ ณ เมรุชั่วคราววัดคำสำราญ บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม โดยท่านเจ้าคุณพระรัตโนภาสวิมลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดมคณะสงฆ์จากอำเภอต่างๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลโพนงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนงาม ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนงาม คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ทหาร ตำรวจ อสม. ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก