จังหวัดสระแก้วบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 26 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดสระแก้วบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 26 ปี เพื่อเป็นสิริมงคล
เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันนี้ 1 ธค 62 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลเจ้าตากสินมหาราชเวลา และ บวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำสอง อำเภออรัญประเทศ ซึ่งชาวจังหวัดสระแก้วถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพบูชาของประชาชน และ ความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระแก้ว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น และ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 6 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยเฉพาะนายทองคำ ทองเกิด อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 219 หมู่ 1 ต.ฝากห้วย อ.อรัญประเทศ อดีตเคยเป็นทหารผ่านศึก และจัดให้มีพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งพิธีกล่าวรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว สำหรับสระแก้วเป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่ 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ.2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้ง 2 นี้ว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้ง 2 แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นตำบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งทางราชการได้แต่งตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ.2452

ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า กิ่งอำเภอสระแก้ว โดยใช้ชื่อสระน้ำเป็นชื่อกิ่งอำเภอ ขึ้นต่ออำเภอกบินทร์บุรี ในภายหลังจังหวัดกบินทร์บุรีถูกยุบ จึงถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) ต่อมา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชื่อว่า อำเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรีและในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดลำดับที่ 74 ของประเทศไทยดังกล่าว