ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐินวัดธรรมมิการามวรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก) ปี 62 (คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 พ.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดธรรมมิการามวรวิหาร (วัดเขาช่องกระจก) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายวสุวัฒน์ ชำนิวิกัยกังวาน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร

โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฝ่ายธรรมยุต) เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน มีพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด) พันตำรวจเอกวัชรินทร์ บุญรักษ์ ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 (ผู้แทนกองบิน 5) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครอบครัวชำนิวิกัยกังวาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

โอกาสนี้นายวสุวัฒน์ ชำนิวิกัยกังวาน ได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงได้ขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม ถวายพระองค์ครอง ถวายพระคู่สวด 2 รูป ถวายพระอันดับ 18 รูป ถวายสามเณร 40 รูป ถวายแม่ชี 5 คน มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนโรงเรียนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 683472.75 บาท

///////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน