ลพบุรี-ยิ่งใหญ่อลังการขบวนแห่กระทง สมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม (คลิป) **กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดลพบุรีเปิดงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยต่าง ๆ มีผู้ร่วมขบวนนับหมื่นคน ซึ่งมีการแต่งกายในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามและสมัยต่าง ๆ

วันที่ 10 พ.ย. 62 นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นขบวนแห่ไปรอบตัวเมืองลพบุรีผ่านแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้นั่งช้างเป็นตัวแรก ขณะที่หัวหน้าส่วนราชการได้นั่งช้างและร่วมในขบวนแห่งอย่างอลังการ ยิ่งใหญ่ สวยงาม ร่วมทั้งมีหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน เข้าร่วมในขบวนแห่นับหมื่นคน

โดยมีการแต่งกายในประเพณีลอยกระทงในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เน้นในยุคจอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งถือว่าเป็นสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองและยังเป็นการน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของ ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดลพบุรีมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้จะเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในตัวเมืองลพบุรี การย้ายค่ายทหารมาตั้งที่ลพบุรี และการวางผังเมือง สำหรับในขบวนแห่นั้นร่วมขบวนก็จะเน้นในเรื่องของการแต่งกายในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีจะสวมหมวก ชายจะมีสายรั้ง สวมเสื้อแขนยาว ขณะที่สุภาพสตรีจะสวมกระโปร่งบาน เสื้อแขนพอง สำรับในปีนี้นับว่าเป็นขบวนที่จัดอย่างยิ่งใหญ่มีทั้งขบวนช้างและขบวนม้า ผู้ร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก

/////////////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน