ประจวบ-วัดเกาะหลักรับพระกฐินหลวงพระราชทานยอดรวมกว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท (คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 9 พ.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำโดยนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานนำคณะร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่ พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิโรจน์ ชูแก้ว  ปลัดอำเภอเมือง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

โดยผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้

โอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขอปวารณาถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม โดยมีผู้ร่วมบริจาครวมจำนวน 1247804 บาท ถวายพระประธานองค์ครอง 1 รูป ถวายพระคู่สวด 2 รูป ถวายพระอันดับ 25 รูป ถวายตาลปัตรพร้อมขาตั้ง 1 ชุด จำนวน 42000 บาท ถวายเครื่องไทยธรรม 28 ชุด จำนวน 23740 บาท และมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนวงดุริยางค์ จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1333544 บาท

//////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน