กลุ่มสภาองค์กรชุมชน ร่วมแสดงบทบาทเวทีศึกษาปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของประชาชน **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมอบต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มสภาองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางสาวนิทิมา เงินสุวรรณ คณะทำงานประสานขบวนองค์กรชุมชน นายฌัฏฐชัย ไหมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสภาองค์กรชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์  อ.บางสะพาน นายพงศักดิ์ คำทรัพย์ ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะทำงานประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัด /ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้าน อ.ทับสะแก นายรวบ เปรมประสิทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ นางประจวบ พั่วทา รองประธานองค์กรชุมชนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี นายประเจียด ปานทอง ประธานคณะกรรมการศึกษาปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินบ้านย่านซื่อ-รวมไทย และสมาชิกจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกว่า 60 คน มีนายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เป็นประธานเปิดประชุม นายดิเรก จอมทอง และคณะทำงานนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขบวนการทำงานด้วย

นางสาวนิทิมา และคณะทำงานอีกหลายคน ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างและภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ตราขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะหมวด 1 มาตรา 21 กำหนดภารกิจของสภาองค์กรชุมชนไว้หลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ หมวด 5 มาตรา 25 การแสดงบทบาทเพื่อเสนอให้ทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด ได้อีกด้วย

ด้านนายรวบ ได้ชี้แจงถึงบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ในการจัดตั้งคณะทำงานผลักดันขอให้ส่วนราชการ(กรมป่าไม้)พิจารณาแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ให้กับประชาชนเขตนิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อย ที่เป็นปัญหามานานหลายสิบปี กระทั่งได้เชิญนายวิชิต และคณะทำงาน เข้ามาประสานงานให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ จนขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ จึงขอแนะนำให้ทางประชาชนบ้านรวมไทย-ย่านซื่อ ที่กำลังศึกษาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเช่นกัน เห็นความสำคัญของสภาองค์กรชุมชนตำบลและควรใช้องค์กรนี้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในภาคประชาชน ต่อไป

นายดิเรก กล่าวว่า ตนและคณะทำงานยินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ตามนโยบายของนายวิชิต หัวหน้าทีมที่เน้นการทำงานตามศาสตร์พระราชา เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ทีมงานทุกคนพร้อมลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา กรณีเอกสารสิทธิ์ที่ดินของตำบลอ่าวน้อยเป็นเขตนิคมสร้างตนเอง ส่วนที่ตำบลหาดขาม บ้านรวมไทยดำเนินการโดยคทช. และที่บ้านย่านซื่อเป็นที่เช่าระยะยาว 30 ปี ทั้ง 2 ตำบล แตกต่างกันเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐชัดเจน แต่ที่เหมือนกันคือ เป็นพื้นที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าป่ากุยบุรีเหมือนกัน และปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร หมดสภาพความเป็นป่าไม้มานานแล้วหลายสิบปี

////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน