กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วม​บูรณาการ​ ร่วมชุดเฉพาะกิจ​ตรวจ​แรงงาน​ต่างด้าว​จังหวัด​ขอนแก่น​ออกตรวจสอบสถานประกอบการ​ โรงอวนเดชา​ถนนมิตรภาพ​ และบริษัท​มหาชัยกรุ๊ป​ฟูดส์​ จำกัด.!!

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วม​บูรณาการ​ ร่วมชุดเฉพาะกิจ​ตรวจ​แรงงาน​ต่างด้าว​จังหวัด​ขอนแก่น​ออกตรวจสอบสถานประกอบการ​ โรงอวนเดชา​ถนนมิตรภาพ​ และบริษัท​มหาชัยกรุ๊ป​ฟูดส์​ จำกัด.!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562เวลา 13.30 น.นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ จนท.ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นผู้แทนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามคำสั่งชุดเฉพาะกิจติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการปฏิบัติ ตามนโยบายการแก้ใขปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ ประจำเดือน ต.ค.62 ณ บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จำกัด และ บริษัทมหาชัยกรุ๊ป ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ผลการปฏิบัติ ไม่พบผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายโดยเคร่งคัด ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!