รพ.สต.โคกก่อง ร่วมกับ อบต.โคกก่อง สานต่อโครงการกองทุนการสนับสนุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

รพ.สต.โคกก่อง ร่วมกับ อบต.โคกก่อง สานต่อโครงการกองทุนการสนับสนุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ” นายพิทักษ์ชัย ศรีพรหม รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และนายปกรณ์ยศ พิมพ์มีลาย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง นำทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกก่อง พร้อมด้วยสมาชิกคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ในตำบลโคกก่อง ได้ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้สูงอายุในตำบลโคกก่อง

ตามโครงการกองทุนการสนับสนุนการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 12 ราย ซึ่งผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นจึงเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติภารกิจราชการอย่างอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต่อไป
** กองบรรณาธิการข่าว รายงาน