แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่สระแก้วมอบนโยบาย

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

 แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่สระแก้วมอบนโยบาย
*****เมื่อเวลา 10.00น.ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางโดยเฮลิคอบเตอร์ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพา โดยมี พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายทหาร ตำรวจ ตม.สระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และ หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดย รับฟังการบรรยายสรุปฯ ให้โอวาท พบปะกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนตาพระยา จุดตรวจการณ์เขาพนมปะ บ้านเขาลูกช้าง อ.ตาพระยา ดูแลความมั่นคงโดยหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชุดควบคุม ตชด.12 ชายแดนอรัญประเทศ, หน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนคลองหาด, ชุดควบคุม กรม ทพ.12 และ ชุดควบคุม กรม ทพ.13,
*****เมื่อเวลา 14.00 น. คณะของพลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ตม.จว.สระแก้ว, ศุลกากรอรัญประเทศ, จุดตรวจร่วมยาเสพติดและสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จากนั้นได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พลเอก แอก ซ็อมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำฝ่ายทหารในส่วนภูมิภาคของทั้งสองประเทศจับมือเพื่อยืนยันความมืออันดีต่อกัน จากนั้นคณะเดินทางประชุมที่ห้องชุมที่กองร้อยทหารพรานที่1201 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลักลอบนำของผิดกฎหมายเข้ามาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายไทย และกัมพูชา
*****พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่าสำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกำชับให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนชั่วคราวทุกแห่งอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกำชับให้กำลังพลอย่าได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ และเป็นกำลังสำคัญของหน่วยในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ผู้ลักลอบกระทำความผิดกฎหมายโดยอาศัยช่องทางแห่งนี้เป็นทางผ่านก่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ และที่สำคัญกำลังพลทุกนายจะต้องหมั่นฝึกฝน เตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย อาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นกำลังหลักและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบกอีกด้วยและได้พูดคุยกับผู้นำทหารฝ่ายกัมพูชายืนยันว่าไม่มีการปิดด่านตามข่าวลืออย่างแน่นอนถ้ามีปัญหาอะไรตามชายแดนจะรายงานให้ทางฝ่ายเราทราบยึดถือตามข้อตกลงร่วมกันตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัด
*****พลเอก แอก ซ็อมโอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กล่าวว่าที่มีการปิดด่านตามลือขอยืนยันไม่ถ้ามีปัญหาอะไรตามแนวชายแดนก็จะรายงานให้ทางฝ่ายไทยทราบก่อนก็ถือการปฏิบัติตามข้อตกลงกันเป็นหลัก สำหรับที่มีข่าวทางกกัมพูชาจัดกำลังมาเต็มพื้นที่ปอยเปต เนื่องจากจะมีงานเทศกาลประเพณีลอยกระทรงมารักษาความสงบและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเฝ้าระวังกรณีที่ผู้ก่อการกบฏจะเข้ามาล้าล้างรัฐบาลกัมพูชาจึงมีการจัดกำลังทหารเฝ้าระวังเป็นพิเศษดังกล่าว จากนั้นคณะแม่ทัพภาค1เดิน สถานีรถไฟคลองลึก อ.อรัญประเทศเพื่อเชื่อมการเดินรถไฟกับกัมพูชา
. *****จากนั้นคณะของ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เดินโดย เฮลิคอปเตอร์ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย สำนักงานกิจกรรมพิเศษ สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย เบื้องต้นได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านภายในโครงการพระดำริฯ เพื่อให้เป็น สถานที่ศึกษา ค้นคว้าทดลอง และหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นำผลสำเร็จของโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย ขยายผลไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านทับทิมสยาม05 ผู้สนใจทั่วไปและประชาชนทั่วไป โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ในการปลูกและแปรรูปสมุนไพร เพื่อส่งขายให้กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ รพ.วังน้ำเย็น จากนั้นมอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และมอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 6 คันให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 05 จากนั้นคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเฮลิคอปเตอร์ต่อไป