องคมนตรี เปิดศูนย์สุขภาพอัจฉริยะ ที่ ปตท.นำร่องที่ จ.สระแก้ว แห่งแรกของประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

องคมนตรี เปิดศูนย์สุขภาพอัจฉริยะ ที่ ปตท.นำร่องที่ จ.สระแก้ว แห่งแรกของประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
*****นายแพทย์เกษม วัฒนชัยองคมนตรี เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท. นำร่องที่จ.สระแก้ว แห่งแรกของประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาล
*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) ที่ จ.สระแก้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) พร้อมด้วยนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และคณะให้การต้อนรับ พร้อมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” ( Smart Preventive Healthcare )ให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ เพิ่มช่องทางการนัดหมายแพทย์และรับยา ลดแออัดโรงพยาบาล ในปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.สระแก้ว เป็นที่แรกในประเทศ
*****ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในปั๊มน้ำมัน ปตท. ภายใต้ชื่อ “สถานีใส่ใจ” เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และรพร.สระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานในการดูแลประชาชน ให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงเป็นช่องทางพบแพทย์ และรับยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาล ปัจจุบันนำร่อง 2 แห่ง คือ รพร.สระแก้ว และรพร.บ้านดุง เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพ “สถานีใส่ใจ” แห่งนี้ เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา08.00-17.00 น. มีพยาบาลจาก รพร.สระแก้วมาประจำ มีบริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ 2.บริการระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลระหว่างศูนย์ดูแลสุขภาพฯกับแพทย์ที่ รพร.สระแก้ว ( Tele medicine ) เพื่อให้ผู้ป่วยปรึกษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ด้วยตัวเอง 3.บริการตู้จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน 4.บริการล็อกเกอร์เก็บยา สามารถแจ้งให้รพร.สระแก้วส่งยามาไว้ที่ล็อกเกอร์สถานีใส่ใจได้ และ 5.บริการแอปพลิเคชัน “ใส่ใจ” สำหรับใช้นัดหมายแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนที่มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมัน สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
******ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และคณะเดินทางไปที่ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนำเสนอแผนที่โรงพยาบาลและตำแหน่งการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมแผนการจัดชื้อที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลจากนั้นเยี่ยมชมโรงพยาบาลและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยภาคบ่าย. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้รับมอบเงินเพื่อซื้อที่ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จาก บริษัทฮอนด้าประสิทธิมอเตอร์สระแก้ว จำนวน 1 ล้าน บาทและบริษัทเอสชีจีโฮมชูลูชั้นบริจาคเงินสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมแผนการจัดชื้อที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลจากนั้นเยี่ยมชมโรงพยาบาล