มณฑลทหารบกที่ 19 ประกอบพิธีรับทหารใหม่ ผลัด 2/62 เข้าประจำหน่วยทหารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพลทหารใหม่

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 19 ประกอบพิธีรับทหารใหม่ ผลัด 2/62 เข้าประจำหน่วยทหารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพลทหารใหม่
*****เมือเวลา 10.00 น.ของวันที่1พ.ย.62 ณ สโมสร มณฑลทหารบกที่ 19 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 ประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ เพื่อฝึกทหารใหม่ให้เป็น ทหารที่มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว และญาติทหารใหม่ ในวันทหารใหม่ ผลัด 2/2562 มารายงานตัวเข้าประจำการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วย ในการดูแลทหารใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด ทั้ง 9 อำเภอ 58 ตำบลและมีของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 85 นาย รวมจำนวนทหารใหม่ 525 คน พร้อมผู้ปกรองและญาติทหารใหม่ ประมาณ 1,500 คนเข้าร่วมเป็นขวัญกำลังใจ
*****ทั้งนี้ พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 พร้อมด้วย นายทหาร นายสิบ ร่วมให้การต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ในวันทหารใหม่ ผลัด 2/2562 มารายงานตัวเข้าประจำการ โดยมณฑลทหารบกที่ 19 จัดกิจกรรมเพื่อให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและญาติที่มาส่งพร้อมจะดูแลเป็นอย่างดีสะเหมือนญาติ
*****พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 กล่าวว่า ที่สำคัญเพื่อให้ครอบครัวและญาติ ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วย และบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยมณฑลทหารบกที่ 19 ได้จัดการบริการให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สถานที่พักคอย อาหารเครื่องดื่ม บริการตรวจสุขภาพ นิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย สำหรับผู้บังคับบัญชาทหารใหม่จะอยู่รวมกันเปรียบเสมือนญาติอย่างมีระเบียบวินัยแบบทหาร มีอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสาพร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของกองทัพบก จะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเติมที่ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาลโครงการประกันชีวิตทหารที่กองทัพบกจัดทำให้เพิ่มเติม รวมถึงได้โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น ขอให้ผู้ปกครองและญาติมั่นใจว่าหน่วยทหารได้เตรียมการทุกด้านเพื่อดูแลฝึกฝนและเสริมสร้างให้ทหารกองประจำการได้นำศักยภาพตนเองสู่การปฏิบัติงานในทุกบทบาททุกหน้าที่ และภารกิจ เป็นบทพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ในกองทัพบกอย่างมีเกียรติเข้มแข็งทั้งกายใจ มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในฐานะทหารของชาติ เป็นอย่างดีต่อไป