สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย เร่งทำแผนการพัฒนาโรงสี และปรับภูมิทัศน์

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน ได้จัดการประชุมวาระพิเศษ “ การจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย โดยภาคประชาชน ” ณ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

โดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายดิเรก จอมทอง และคณะทำงาน เข้าร่วม มีตัวแทนจากสหกรณ์นำโดย นายชาญณรงค์ สายสกล รองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ คนที่ 1  นางสาวจันทิมา ทับทอง ผู้จัดการ นางสาวกาญจนา  แตงอ่อน เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ฯ และคณะ นายประสาน งามฤทธิ์ อดีตนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม 

นายวิชิต กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โรงสีข้าวครั้งแรกปลายปี 2561 ทราบว่าสหกรณ์โรงสีข้าว ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาหลายปี ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ให้สมพระเกียรติ และยังมีปัญหาถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ บดบังทัศนียภาพด้านหน้าต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานและปลูกไว้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า เป็นสิริมงคลต่อประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ผ่านมาตนและทีมงานได้ประสานไปยังนายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ (ภาคกลาง) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำข้อมูลเบื้องต้นของโรงสีข้าว เสนอต่อ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. จากการติดต่อล่าสุดในบ่ายวันนี้ ทราบว่าขณะนี้ทาง กปร. อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมดำเนินการที่เหมาะสม และจะลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ด้านนายประสาน ได้แสดงความเห็นต่อกรณีผลประกอบการของสหกรณ์ในปัจจุบันที่ขาดทุนสะสมต่อเนื่องว่า ในฐานะที่ตนเคยเข้ามาดูแลให้คำแนะนำแก่สหกรณ์แห่งนี้และเป็นอดีตนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ขอเสนอให้ทางสหกรณ์เร่งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์วาระพิเศษ เพื่อเตรียมการพิจารณาในอีกหลายเรื่อง หลายวาระที่จะตามมาในเร็ววันนี้ ทั้งการเดินทางมาของคณะ กปร. การปรับแผนการบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาจากภายนอกให้เข้ามาช่วยเสนอความคิดเห็นควบคู่ไปกับแผนงานของทางสหกรณ์จังหวัด

จากนั้นที่ประชุมใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง หยิบยกปัญหาในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย และร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนให้มากที่สุด ท้ายที่สุดได้ลงความเห็นจัดให้มีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ เพื่อร่างแผนความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งทรงคุณค่าที่พระองค์ท่าน ได้พระราชทานไว้

///////////////////////////////////////////////////////////////

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน