กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วม​ชุดเฉพาะกิจ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การค้ามนุษย์​จังหวัด​ขอนแก่น​ออกตรวจสอบ​ป้องกัน​และ​เฝ้าระวัง​ปัญหา​การค้ามนุษย์​ เพื่อประชา สัมพันธ์​ สอดส่อง​ และป้องปรามให้สถานประกอบการ​ในจังหวัด​ขอนแก่น!!

แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​บูรณาการ​ร่วม​ชุดเฉพาะกิจ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การค้ามนุษย์​จังหวัด​ขอนแก่น​ออกตรวจสอบ​ป้องกัน​และ​เฝ้าระวัง​ปัญหา​การค้ามนุษย์​ เพื่อประชา สัมพันธ์​ สอดส่อง​ และป้องปรามให้สถานประกอบการ​ในจังหวัด​ขอนแก่น!!

เมื่อเวลา​ 15.00​ น.วันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2562​ ณ.ห้องประชุมสำนัก​งาน​พัฒนา​สังคม​และความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​ขอนแก่น​ นายอลงกต​ วร​กี​ ปลัดจังหวัด​ขอนแก่น​ได้ประชุมเตรียมความพร้อม​ของชุดเฉพาะกิจ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การค้า​มนุษย์​จังหวัด​ขอนแก่น​ ซึ่งประกอบด้วย​ กำลัง​พลจาก​ กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น, มทบ.23​, ตำรวจ​ภูธร​จังหวัด​ขอนแก่น, จัดหางานจังหวัด​ขอนแก่น, ตำรวจ​ ตม.​ขอนแก่น, พัฒนา​สังคม​และความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​ขอนแก่น, ฝ่ายปกครอง​, ตำรวจ​ท่องเที่ยว​ขอนแก่น, เพื่อออกตรวจและประชาสัมพันธ์​ สอดส่อง​ และป้องปรามให้กับสถานประกอบการ​จำนวน​ 4​ แห่งได้แก่

1.ตรวจและประชาสัมพันธ์​ ณ.โรงแรม​ขอนแก่น​โฮเต็ล
2.ตรวจและประชาสัมพันธ์​ ณ.โรงแรม​เจริญ​ธานี​ขอนแก่น
3.ตรวจและประชาสัมพันธ์​ ณ.ร้าน​ ยูบาร์
4.ตรวจและประชาสัมพันธ์​ ณ.ร้านตะวันแดง​ ขอนแก่น

ทั้งนี้การดำเนินการ​ออกตรวจและประชาสัมพันธ์​ สอดส่อง​ ปฏิบัติ​การ​ขับเคลื่อน​งานด้านป้องกัน​และ​ปราบปราม​การค้า​มนุษย์​ในจังหวัด​ขอนแก่น​เป็นไปตามกฏหมาย​นโยบาย​ของ​รัฐบาล​ ผลการปฏิบัติ​ไม่พบการกระทำผิด​ แต่อย่างใด!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!